Oppdrett av laks og ørret

Blom Fiskeoppdrett AS er ei familieverksemd som no vert driven av andre og tredje generasjon. Blom Fiskeoppdrett AS vart stifta i 1971 av oppdrettsveteranen Andreas Blom; ein av pionerane i Noreg innan oppdrett av laks og aure.

Selskapet har hovudkontor i Blomvågen i Øygarden kommune, vest i havgapet utanfor Bergen. Me disponerer i dag 8 konsesjonar for matfisk, altså laks og aure, på lokaliteter i Måløy, Radøy, Meland, Fensfjorden og Øygarden. Me har også fire settefiskkonsesjonar, tre stk gjennom selskapet Blom Settefisk AS og eit gjennom Vik Settefisk AS. I dag er det omlag 70 tilsette i konsernet. Frå Måløy i nord, til Skålvik i sør.