Partnarar

Øygarden Visningssenter - Øygarden Visningssenter er eit visningsanlegg for laks og aure dreve av Blom Fiskeoppdrett AS og Kystmuseet i Øygarden.

Salmon Group AS - Salmon Group AS er ei nettverksbedrift for mindre oppdrettsbedrifter som Blom er aksjonær og medlem av

Coast Seafood - Coast Seafood eksporterer det meste av fisken vår.

Sotra Fiskeindustri AS - Sotra Fiskeindustri AS slaktar og prosesserer all fisken til Blom Fiskeoppdrett.


Leverandørar

Andre ressursar