Partnarar

Øygarden Visningssenter - Øygarden Visningssenter er eit visningsanlegg for laks og aure dreve av Blom Fiskeoppdrett AS og Kystmuseet i Øygarden.

Salmon Group AS - Salmon Group AS er ei nettverksbedrift for mindre oppdrettsbedrifter som Blom er aksjonær og medlem av


Andre ressursar